Dùng cho probot Nelosn A7

Thường xuyên thay lọc bụi và vê sinh cho robot để làm việc tối đa nhất

Chuyên link kiện các dong probot Hút Bụi lau nhà các loại